Rana intervencija u detinjstvu obuhvata decu predškolskog uzrasta, od rođenja do 6 godine. Tu spadaju deca sa smetnjama u razvoju ili sa nekim faktorom  rizika. U fokusu rane intervencije je porodica, jer roditelj najbolje poznaje svoje dete. Svaka porodica ima svog stručnjaka, koji odlazi u kućnu posetu i tada razgovara i sluša porodicu.

Vreme korone je pružanje usluga rane intervencije iz porodičnog doma zamenilo virtuelnim (na daljinu), putem video poziva. U dogovoreno vreme koje odgovara roditelju ostvaruje se video poziv između porodice koja je u svom domu, u prirodnom okruženju, sa jedne strane i stručnjaka sa druge strane ekrana.

Putem virtuelne rane intervencije stručnjak sa porodicom može da demonstrira veštine tokom svakodnevnih rutina i pospeši detetov razvoj kao što su hranjenje, odlazak u toalet, izgovaranje prvih reči mama ili tata. Na osnovu tih ciljeva, stručnjak nudi strategije, podučava i savetuje roditelja na aktivnost sa detetom, putem video poziva.  Roditelj može u toku razgovora i da demonstrira ono što mu stručnjak govori i na taj način daje do znanja stručnjaku da je razumeo njegove savete.

Prednosti virtuelne rane intervencije su da stručnjak na daljinu pruža podršku roditelju, koji dovodi do promena u ponašanju kod svog deteta (dete stiče nove veštine) i osnažuje roditelja (roditelj podstiče razvoj svog deteta). Stručnjak  je fizički odsutan i samim tim roditelj preuzima aktivnu ulogu.

Virtuelna rana intervencija podstiče roditelje da se više igraju sa svojom decom. Na taj način roditelj razume ponašanje svog deteta i podstiče dete na aktivnost kroz igru unapređivanjem te igre.

 

Jovana Kocić, defektolog