• Prilikom razgovora sa decom budite jasni, navedite tačne informacije , trudite se da ne budite preopširni i koristite poznate izraze.
 • Ukoliko dete postavlja konkretna pitanja odgovorite poput “ Zašto često otvaraš prozor?”, možete odgovoriti : “ Čestim provetravanjem sprečava se širenje virusa.”
 • Ne preuveličavavajte i ne otežavajte dodatno situaciju pričajući kako nas je zadesila teška neprilika i sl. (“ Jao, šta ćemo da radimo?; ”Nema nam pomoći ” i sl. ).
 • Razgovarajte sa decom pružajući im informacije u skladu sa uzrastom .
 • Postanite izvor informacija za dete – Odredite način, vrstu i količinu informacija koju ćete saopštiti detetu .
 • Budite Otvoreni da za dečija pitanja i ispoljavanja emocija .
 • Ohrabrite ih da pitaju i da izraze emocije, mišljenja, strahove , dileme …
 • Ne zaboravite da su deca možda nepažljiva u slušanju odraslih ali da su vrlo dosledna u njihovom oponašnju.
 • Predočite detetu ozbiljnost situacije, ne umanjujte značaj situacije nipodaštavajući je (“Nije ovo ništa opasno; “Ništa bitno” i sl.)
 • Ukoliko dete pokaže interesovanje za razgovor o novonastaloj situaciji izađite mu u susret, ne odlažite razgovor za kasnije menjajući temu razgovora i predlažući mu drugu aktivnost. (“Nećemo sad da pričamo o tome, hajde da radimo nešto drugo” i sl.)
 • Obratite se detetu objašnjavajući mu da je normalno da nam se ponekad dešava nešto čega se pribojavamo i što ne želimo.
 • Ukoliko dete pokaže strah recite mu da je to normalno i u skladu sa situacijom.
 • Ako se dete previše uplaši naglasite da ste Vi tu i da brinete o njemu.
 • U razgovoru sa detetom ukažite i na pozitivne aspekte novonastale situacije

(“ Veliki broj obolelih se može izlečiti”; “Naučnici celog sveta istražuju vakcinu protiv bolesti”).

 • Ukažite detetu da zajedničke aktivnosti koje preduzimate poput održavanja lične higijene, higijene prostora, zdrave ishrane, sprečavaju širenje bolesti.
 • Tokom trajanja aktuelne situacije možete decu uključivati u svakodnevne aktivnosti u porodici, zatim igrati se igara za koje deca pokažu interesovanje; čitajući i zajednički dramatizujući raznovrsne literarne sadržaje; istražujući zanimljivosti sa decom putem interneta (npr.predstave za decu, virtuelni obilazak muzeja itd.)
 • Kvalitetno provedeno vreme u porodici, bliskost i toplina kojom smo povezani su osnovna mera zaštite i očuvanja zdravlja.

 

Psiholog, PU „Đulići“

Fadila Đug