• Kada je vaše dete rođeno sa nekim faktorom rizika ili iz nekog razloga razvoj deteta ne teče uobičajnim tokom,
  • Kada vaše dete ima razvojne smetnje u domenu kognicije, komunikacije, motorike, emocije i socijalizacije,
  • Kada je vaše dete rođeno sa nekim sindromom koji utiče na razvoj deteta,
  • Kada se kod deteta sumnja na poremećaj iz spektra autizma.

Defektolog  je stručnjak koji posmatra stanje detata prouzrokovano razvojnim smetnjama i sprovodi tretman stimulišući razvoj deteta u domenu kognicije, motorike, govora, emocije i socijalizacije.

Uloga defektologa je da stimulacijom razvoja deteta, kao i razvijanjem postojećih potencijala jača pojedine sposobnosti deteta, da adekvatnim pristupom i defektološkim tretmanom ublaži ili prevaziđe postojeće razvojne smetnje kod dece. Jedan od tretmana koji sprovodi defektolog jeste  Reedukacija psihomotorike, što čini skup pokreta i vežbi koje podstiču razvoj deteta i pomažu u tretmanu dece sa različitim smetnjama u razvoju.

Deci predškolskog uzrasta defektolog pomaže u savladavanju svakodnevnih aktivnosti kroz rutine hranjenja, oblačenja, govor, upotreba toaleta.

Dok na školskom uzrastu defektolog pomaže detetu u savladavanju nastavnog gradiva i pisanja u školi, pružajući defektološku podršku. Takođe, učestvuje u izradi individualnog obrazovnog plana ( skraćeno IOP2 ), shodno sposobnostima i mogućnostima deteta.

Defektolog kroz igru podstiče razvoj deteta i stvara uslove da ono usvaja znanja i veštine, koje će im život učiniti kvalitetnijim. U svom radu daje savete roditeljima, kako i na koji način mogu sami da pomognu svojoj deci.

 

 

                                                                                  Defektolog u ŠOSO.,,Jelena Majstorović“

                                                                                                          Jovana Kocić