Prvih hiljadu dana su ključni za pravilan razvoj deteta.

 

Šta znače Rane intervencije u detinjstvu?

 

Rana intervencijau detinjstvu obuhvata decu predškolskog uzrasta od rođenja do 6 godine. Tu spadaju deca sa smetnjama u razvoju ili sa nekim faktorom rizika (prevremeni porođaj, mala telesna masa na rođenju), kao i deca koja mogu da ispolje kašnjenje u razvoju do polaska u školu. Ranom intervencijom je obuhvaćena cela porodica, jer roditelji najbolje poznaju svoje dete, kao i osobe sa kojima dete živi bilo da su to baba, deda i druge osobe.

 

Kako se pomaže tim porodicama?

 

Svaka porodica ima svog profesionalca, on se naziva Primarni pružalac usluga. Profesionalac može biti: defektolog, lekar, psiholog, socijalni radnik. Može biti iz tri sistema: predškolske ustanove, zdravstvene ustanove i centra za socijalni rad.

Profesionalac odlazi u kućnu posetu, jednom nedeljno u dogovoreno vreme koje odgovara porodici i tada razgovara i sluša porodicu. On razume na kojim ciljevima porodica želi da radi, neko želi da njegovo dete pređe sa pelene na nošu, neko želi da dete samostalno koristi kašiku tokom hranjenja, neko da dete govori, da kaže mama ili tata.

 

Koja je uloga profesionalca?

 

Profesionalac se ne bavi samo detetom, u njegovom centru je porodica. On treba da razume ko čini porodicu (članovi porodice), na koga porodica može da se osloni, (bilo da su to prijatelji ili kolege sa posla).  Kakva je kultura porodice u kojoj ona živi, sa kojim izazovima tokom svakodnevnih aktivnosti se porodica sreće, koje su brige porodice, koji su njeni prioriteti i ciljevi, na čemu porodica želi da radi sa svojim detetom. Ove porodice su više izložene stresu i važno je to šta porodica očekuje u budućnosti  za sebe i svoje dete.

 

Kako izgleda proces Rane intervencije u porodici?

 

Profesionalac odlazi u kućnu posetu, u  njihovo prirodno okruženje i prvo posmatra kako dete komunicira u porodici, koliko je nezavisno, kako učestvuje u svakodnevnim interakcijama u kući, kako uči, šta dete voli, kako stavlja do znanja da nešto želi. On razgovara sa roditeljima kako izgleda rutina njihove porodice, jer svaka porodica ima svoju rutinu. Rana intervencija podrazumeva i primenu instrumenta procene koji odgovara uzrastu deteta. Profesionalac kada sve ovo upozna, onda on pomaže porodici, tako što nudi savete, strategije, demonstrira zajedno sa roditeljima i pomaže detetu da probaju nešto od dogovorenog  u svakodnevnim dnevnim aktivnostima, kroz rutine.

 

Od nedavno ste član Tima u okviru projekta ,, Otvorena vrata iza zatvorenih vrata?

Projekat ,,Otvorena vrata iza zatvorenih vrata“ se realizuje u okviru programa ,,Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –SWISS PRO“, koji sprovodi kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Svi zainteresovani mogu meni i ostalim članovima Tima da postave pitanja, rado odgovaramo i pružamo savete  iz različitih oblasti, Usluge su besplatne.

 

 

                                                                                                 Jovana Kocić

                                                                Specijalizant defektologije Rane intervencije u detinjstvu