Dragi moji, dolazim iz predškolske ustanove, psiholog sam koji je proteklih godina radio najčešće na podsticanju dečijeg razvoja i napredovanja, u inkluzivnom programu sa decom sa smetnjama u razvoju, savetodavno sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, predlažući aktivnosti u radu sa decom kao i tempo rada sa decom kojoj je potrebna podrška. Prilikom realizacije programa rada sa decom predškolskog uzrasta, kao stručni saradnik psiholog, neophodno je bilo sarađivati i razmenjivati informacije sa vaspitačima, medicinskim sestrama kao i sa roditeljima. U zavisnosti od perioda godine, posvećuje se pažnja određenim oblastima razvoja, tako da se u septembru bavimo aktivnostima prilagođavanja novoupisane dece na vrtić, oktobra, aktivnostima povodom obeležavanja Dečije nedelje, tokom novogodišnjih praznika omiljenim igrama i aktivnostima iz ugla dece. Podstičući dobrobit dece učestvovala sam i u projektu razvoja senzibilnosti za različitosti pod nazivom „Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj.“

Uloga psihologa u predškolskoj ustanovi je kompleksna, s obzirom na osetljivost, karakteristike uzrasta kojim se bavi ali svakako neponovljiva i jedinstvena.

Psiholog, PU „Đulići“

Fadila Đug