Živimo u vremenu Covida,vreme je razlicitih misljenja i stavova,donesenih individualno. Da li da nosimo masku?Da li  je virus izmisljen?To ne postoji…

 

Zao mi je sto moram reci,virus postoji i jedino sto nam ostaje to su maske…ako ga vi niste dobili ili osetili negativne posledice,ne znaci da drugi nisu. Pa, je moje bar da vas uputi u znacaju maske. Jer ona ,da pomaze i ne neizaziva hipoksiju.

 

Drugo vazno,pitate zasto ako sam zdrav? Zdravi ste ako ste testirani,nemate simptome …ali ne znaci da necete dobiti ili da ste asimptomatski nosilac,tako ste odgovorni i prema sebi i svom  okruzenju. Ako  se  korona  virus  prenosi  putem  vazduha,  u  čemu  se  svi  slažemo,  potrebno  je  što  pre saznati odgovore na logična pitanja koja se postavljaju, kao što su:

 

  1. Ima li korona virusa u vazduhu oko nas? 

 

Ako se zna da ga ima u izdahnutom vazduhu, pitanje je:

 

2.Da li se virus u izdahnutom vazduhu nalazi sam ili kao aerosolna kapljica? 

 

Ako  se  zna  da  su  pluća  i  respiratorni  putevi  veoma  vlažna  sredina  i  da  zato  virusi izdahom izlaze nošeni na kapljicma mukozne sluzi i vode, postavlja se sledeće pitanje:

 

  1. Koliko su zarazne aerosolne kapi? 

 

U zavisnosti od veličine aerosolnih kapi u njima se može naći veći ili manji broj virusa, iz čega sledi pitanje:

 

  1. Kolika je veličina virusa?  

 

Veličina virusa SARS-COV-2 je oko 0,12µm (mikrona) ili 12nm (nanometara), iz čega sledi pitanje:

 

  1. Kolika je veličina aerosolnih kapi koje izdišemo? 

 

Veličina  kapi  zavisi  u mnogome  od  načina  na  koji  se  izdišu: mirnim  izdisanjem kroz nos ,izdisanjem  govorom  –  na  usta,  kijanjem  ili  kašljanjem.  Merenjima  se  došlo  do

rezultata da su prosečne veličine kapi 8µm, ali je problem što su razlike  u rasponu od 0,6µm do 16µm (poređenja radi, razlika u veličini je kao odnos visine čoveka i

solitera od 45 metara ili 15 spratova). Pošto vodeni deo kapi može da ispari u sekundi, tj već na 0.5m od lica, ostaju jezgra kapi sastavljena od sluzi i virusa čija veličina varira

od 0.5µm do 5.5µm od čega je 80% veličine 0,75µm do 2µm.

što dovodi do sledećeg pitanja:

 

  1. Kolika je zaraznost različitih aerosolnih kapi? 

 

Pošto je virus nov još nema odgovora na to pitanje, ali neka

ispitivanja pokazuju da u kapi veličine 10µm u proseku ima 18 virusa, u kapi 4µm u proseku ima 1 virus.

 

7.Sledeće pitanje od značaja je koliko daleko od lica dospevaju pojedine kapi aerosola i koliko se dugo kapi zadržavaju u vazduhu dok ne padnu na površinu?

 

Kapima veličine 10µm  treba 7 minuta dok ne padnu sa visine od 1,5m do poda. Kapi veličine  2.5µm  ostaju  da  lebde  u  vazduhu  100minuta  (više  od  1.5  sat).  Od  velikeje važnosti na kom rastojanju od inficirane osobe je zona rizika u kojoj se može naći dovoljno velika  koncentracija  aerosolnih  kapi  sa  dovoljnom  količinom  virusa  da  može  doći  do prenosa  infekcije.  Jasno  je  da  je  osnova  prevencije  da  zaražena  osoba  nosi  masku  koja

deluje kao aerodinamička kočnica za izdahnute kapi i da zdrave osobe zauzimaju što veću distancu.

 

Najveći problemi za širenje zaraze nastaju u zatvorenom prostoru kada zaražena osoba  ne  nosi  masku  i  kontaminira  prostor  oko  sebe.  Merenja  povezana  sa  ostalim tipovima  korona  virusa  i  gripa,  pokazuju  da  je  rizik  ogroman  i  prostorno  i  vremenski.

Dosadašnja paradigma deli aerosolne čestice na krupne, veće od 5µm i fine manje od 5µm.

 

Generalizovano velike čestice svojom inercijom za kraće vreme bivaju emitovane većom brzinom i zbog veće inercije dospevaju dalje, ali se brže i talož. Fine čestice se, međutim,

zbog male mase (specifične težine) i gustine vazduha ne kreću pravolinijski, već difunduju kroz  prostor  cik-cak  putanjom i  ostaju  da lebde  u vazduhu  znatno  duže.

 

Sva iskustva  sa merenjem broja čestica u vazduhu pokazuju da iako veće čestice imaju veću infektivnost, manje čestice zbog svoje mnogo veče brojnosti i prodornosti u dublje slojeve pluća ostaju velika pretnja za transmisiju zaraze. Paradigma stara više od 70 godina da se ovakve vrste virusa primarno prenose putem kapljica i dodirom kontaminiranih površina kada kapljice padnu  na  nju  ostaje  i  sada  osnova, međutim  sve  veći  broj  naučnika  i  istaživača  radi  na

ispitivanju koliki udeo u prenosu infekcije imaju virusi koji kao aerosolne čestice ostaju da lebde u vazduhu dovoljno dugo sa sposobnošću  da  prenesu infekciju…Ne zaboravite da lek za virus ne postoji, sve što u ovom trenutku imamo je simptomatska terapija i fizička barijera u obliku maske.

 

Verujte mi da ne zelite da proveravate efikasnost simptomatske terapije, te vam toplo preporučujem nošenje maske kao jedine realne odbrane od ove posasti, u ovom trenutku!Sa COVID pacijentima anesteziolozi i lekari rade od pocetka pandemije i zamislite na svim testovima veliki broj,cak skoro 90% je negativno…znate li zašto?

 

Koriste masku i zastitu

 

Upamtite, stite sebe, stitite svoje voljene!

Hajde da sto pre pobedimo Covid