Ljudi su se oduvek trudili da pronađu razne načine da se oslobode stresa. „ Najlakši“  način je „ zapaliti jednu“. Iako je dokazano da nikotin ne smanjuje anksioznost, subjektivni osećaj svakog pušača je da se oseća smirenije nakon popušene cigarete. Svaka cigareta sadrži nekoliko hiljada različitih hemijskih jedinjenja, a nikotin je samo jedna od njih. Svaki sastojak cigarete izaziva brojne štetne efekte koji narušavaju zdravlje čoveka. Na svakoj kutiji stoji upozorenje sa mogućim posledicama, ali kao da sve to ne dopire do svesti osobe kojoj je jako teško odreći se te navike. Ključ svakog uspeha je svakodnevna motivacija. Postoji mnogo zdravijih načina koji će vam dokazano umanjiti stres- šetnje u prirodi, čitanje knjiga, meditacija, ples,… Istražujte. Možda nije lako baciti kutiju cigareta, ali izazovite sebe. Čovek može sve, samo ako to želi, a sigurno je da svako želi da živi i uživa u svežem vazduhu i čistom okruženju.