Kada neko ponašanje deteta kažnjavate, uvek mislite na njegov trenutni uzrast odnosno da li je dete neku kaznu zaslužilo jer ne zna neko pravilo ili namerno hoće da izazove vašu reakciju i pre nego što odlučite kako ćete ga kazniti setite se da je takvo ponašanje najčešće poziv u pomoć.
Postoji mnogo načina da se deca kazne kao što postoji mnogo načina da se nagrade ili pohvale. Poverenje, ljubav, razumevanje i pre svega razgovor trebalo bi da budu osnovni načini vaspitanja.Ovo se odnosi na decu svih uzrasta od najmlađih do srednjoškolaca.
Međutim kod većine dece treba moraju postojati i kazne i nagrade i zabrane i pohvale.
Kada se govori o kaznama one se ne isključuju ali samo važe one koje su konstruktivne.Dete (posebno u ranom predškolskom uzrastu) ne ume samo da proceni koje ponašanje je dozvoljeno a koje nije . Te granice uspostavljate vi. Međutim da bi granice bile uspostavljene tako da ne ponižavaju dete, da poštuju njegovu ličnost, da ne urušavaju vaš međusobni odnos, kazne moraju biti jasne, konstruktivne, primerene detetovom uzrastu.
Da li je pogrešilo svesno i namerno ili slučajno zbog svog neznanja ili neiskustva? Bez obzira na to što je učinilo dete nemojte kažnjavati oduzimanjem ljubavi, bacanjem omiljene igračke, ponižavanjem, uskraćivanjem pažnje.
Vi uspostavljate pravila dozvoljenog i nedozvoljenog ponašanja u vašoj porodici. Npr. kada se dete igra loptom po stanu (zabranjeno ponašanje) šta vi činite? Najpre opominjete : „Prestani da se igraš loptom po stanu“. Ako to kažete više puta a dete se još uvek igra odlučujete da ga kaznite. Kako? Pretnjom da neće ići sutra kod bake? Ili ga udarite? Nerecipročna kazna ima trenutne rezultate i dovodi do toga da dete zaista prestane sa započetim ponašanjem. Međutim, na osnovu ovakve kazne dete neće zapamtiti da ne treba da se igra po stanu, jer ne postoji neka logička veza između uzroka i posledice. Zato će isto ponašanje da ponovi sve dok kazna ne postane recirpročna ili je ne preraste. Šta je recipročna kazna ? Kažete : „Opomenuo sam te dovoljno puta i sada ti oduzimam loptu“, i onda je naravno oduzmete.
Treba imati na umu da je svaka vika zapravo kazna. Uvek pokušajte da kažnjavate određeni postupak a ne samo dete. Zato mu obavezno objasnite zašto je određeno ponašanje zavredelo kaznu.

Psiholog,
Đug Fadila