Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana i građanki Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama. Aktivnosti programa su usmerene na unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Tri ključne oblasti kojima se program bavi su dobro upravljanje, socijalna uključenost i rodna ravnopravnost. Ove oblasti su u osnovi svih programskih aktivnosti i komunikacijskih poruka kojima se predstavlja doprinos lokalnom razvoju i ključnim vrednostima na svim nivoima vlasti, kao i ekspertiza po kojoj je Švajcarska posebno prepoznatljiva.

Vlada Švajcarske je opredelila 5,8 miliona evra za realizaciju programa u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2021. godine. Program se sprovodi u 99 gradova i opština u regionu Šumadije i zapadne Srbije i regionu Južne i istočne SrbijeKancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) je odgovorna za realizaciju programa, koji se u određenim delovima sprovodi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Program se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa – EU PROGRES i Evropski PROGRES.

 

Za informacije o programu Swiss PRO posetite internet stranicu: www.swisspro.org.rs

 

Za više informacija o podršci Vlade Švajcarske Srbiji, posetite internet stranicu ambasade: www.eda.admin.ch/countries/serbia/sr/home.html