Snežana Zekavica
Snežana Zekavicamaster pedagog

Moje ime je Snežana Zekavica.

Rođena sam u Zaječaru gde sam završila osnovnu školu i Gimnaziju, nakon čega sam upisala Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Po zanimanju sam master pedagog. Radim u Tehničkoj školi i u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“. Punih pet godina zajedno sa učenicima osnovnoškolskog uzrasta i sa adolescentima svakodnevno prevazilazim teškoće na koje nailaze tokom odrastanja (u učenju, ponašanju, poteškoće u ostvarivanju socijalnih kontakata, partnerskih odnosa i dr.).

Tokom studiranja završila sam četvorogodišnju obuku iz transakcione analize u TA centru Zorana Milivojevića i stekla naziv transakcioni analitičar. U pedagoško-savetodavnom radu sa učenicima, njihovim roditeljima, ali i sa kolegama sa kojima radim od izuzetnog značaja je znanje koje imam iz ove oblasti.

S obzirom na to da živimo u vremenu koje karakteriše odsustvo komunikacije, njeno otežano ostvarivanje čiji su uzroci raznoliki, transakciona analiza omogućava da mlada osoba usvoji i savlada takve obrasce ponašanja koji joj omogućavaju da iskaže sebe (svoje stvavove, mišljenja) u odnosima koje ostvaruje poštujući druge.

Smisao svog rada nalazim u pedagoškom i terapijskom radu kroz koji pomažem mladim osobama koje tek treba da iskažu sve svoje potencijale da žive kvalitetan život.