Snežana Zarev
Snežana Zarevomladinski radnik

Rođena sam u Zaječaru 1983. godine.

Omladinskim radom, volonterizmom i omladinskim aktivizmom bavim se od svoje 17-te godine. Osnivač sam Omladine JAZAS-a Zaječar i Timočkog Omladinskog Centra u kome i danas radim na poziciji menadžera za monitoring i evalauciju, omladinske radnice i koordinatora programa Mladi u riziku.

Kroz Omladinu JAZAS-a i TOC imala sam prilike da radim direktno sa posebno osetljivim grupama kao što su SR,IKD, zatvorenici, LGBT, MSM, PLHIV i dr. Član UO Nacionalne asocijacije praktičara praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), akreditor organizacija za primenu i unapređenje standarda omladinskog rada, omladinska radnica, mentor, supervizor i trener za mlade, omladinske organizacije, organizacije mladih, institucije i sportske radnike.