dr Sanela Radisavljević
dr Sanela Radisavljevićspecijalista urgentne medicine

Zaloslena u ZCZ Zaječar u Službi za hitan prijem.

Rodjena u Zaječaru 23.02.1980,gde sam završila Gimnaziju, potom Medicinski fakultet u Begradu.

Staž i trogodisnje volontiranje obavljam na VMA u Beogradu,a od 2011 zaposlena u SHMP Zaječar,na specijalizaciji urgentnih stanja.

Od 2015 god. saradnik i predavač Hitne pomoći u Crvenom krstu.

Učesnik, kao predavač, na mnogobrojnim, kako našim tako i medjunarodnim kongresima u zemlji i inostranstvu.

Organizator humanitarnih akcija za ustanove u kojima su deca ometena u razvoju. 

Član saveta roditelja i učesnik u mnogobrojnim timovima.

Proteklih godinu dana i predavač, u saradnji sa školskom upravom, na temu“ Nova iskušenja i izazovi u odrastanju- dizajnerske droge“.

Majka desetogodišnjeg dečaka.