Mia Vukić Vitomirović
Mia Vukić Vitomirovićmenadžerka projekta

Rodjena sam  u Zaječaru 1988. godine. U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj radim od 2017. godine gde stičem ogromno iskustvo na poslovima izrade i implementacije projekata. 2018. godine sam imenovana za članicu Saveta za mlade Grada Zaječara na period od 4 godine, a na poziciji koordinatorke za mlade sam od 2019. godine.

Ujedno sam i članica Tima za prevenciju narkomanije u školama gde sam stekla veliko iskustvo u komunikaciji sa mladima.

Učestvovala sam u izradi Lokalnog akcionog plana za mlade. Diplomirana sam menadžerka, a ujedno sam, kao koordinatorka za mlade, pohađala veliki broj obuka i treninga.

Od 2019. godine pohadjam obuku o primeni principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou u organizaciji programa SWISS PRO.

Udata, majka maloletnog dečaka.