Ivana Jordanov Miletić
Ivana Jordanov Miletićmaster psiholog

Lični podaci

Ime i prezime:            Ivana Jordanov Miletić

Datum rođenja:          22.06.1989.

Mesto rođenja:           Majdanpek, Srbija

Bračno stanje:            Udata

Deca:                          Jedno

Adresa:                       Filipa Kljajića 7, Zaječar, Srbija

 

Obrazovanje

 • Tehnička škola, smer Tehničar drumskog saobraćaja

( IV stepen) u Zaječaru;

 • Fakultet za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić Niš, odsek Psihologija, Master psiholog.

Uspesno savladala sledeće veštine

 • Profesionalna orijentacija
 • Uspešna komunikacija
 • Upravljanje projektima
 • Poslovno planiranje
 • Poslovna administracija
 • Alati psiholoških istraživanja

Relevantno iskustvo

 • Novinar-voditelj na lokalnim Radio Televizijama;
 • Iskustvo u radu na pronalaženju novih saradnika, finansijama, kontak sa saradnicima;
 • Humanitarni rad- Klub beba, trudnica i mama, predstavnik kluba u Zaječaru i psiholog kluba.
 • Od Jula 2019. na stažu u ZC Zaječar
 • Zapošljena u ZJZ „Timok“ Zaječar
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, Internet Explorer, Google Chrome, SPSS)
 • Vozačka dozvola- B kategorija
 • Znanje engleskog jezika

Profesionalni kvalitet

 • Ambiciozna, savesna i odgovorna;
 • Visoko motivisana za rad, pozitivna;
 • Komunikativna sa dobrim organizacionim sposobnostima.

 

Hobi i interesovanja

 • Čitanje, pisanje, planiranje, putovanja, dokumentarni filmovi, izrada kreativnih predmeta..