Fizički smo svuda 🙂 ! Dolazimo iz različitih institucija kao što su centar za socijalni rad, osnovne i srednje škole, Gradska uprava, Policijska uprava, Zavod za javno zdravlje, Udruženje za mlade – TOC i Zdravstveni centar Zaječar, ali smo sa vama online kad god vam zatreba bilo kakva podrška.