Rodjena sam 25.09.1985. godine u Zaječaru.

Osnovne akademske studije psihologije upisala sam 2004. godine u Nišu i završila u predvidjenom roku, 2010. godine.

Za vreme studiranja bila sam opštinski stipendista kao i stipendista fondacije „Solidarnosti“. Odrasla sam  u srodničkoj hraniteljskoj porodici sa bakom i sestrom dok danas živim sa sestrom i majkom.

 Potom sam kao školski psiholog radila na odredjeno vreme u  OŠ. „Vladislav Petković Dis “ u Grljanu i u OŠ „Dositej Obradović“ u Vražogrncu.

U predškolskoj ustanovi na poslovima stručnog saradnika psihologa,  kao dečiji psiholog radim od 2013. godine i verujem u koncept celoživotnog učenja, kontinuiranog rada na sebi radi moguće pomoći drugima.