Online chat #12

Home/Chat/Online chat #12
Loading Događaji
Ovaj događaj je prošao.

Raspored dežurstava u Online Chat sekciji sajta članova našeg tima za period od 18.01.2021. godine do 22.01.2021. godine

  • Ivana Jordanov Miletić od 8 do 9 časova
  • Jovana Kocić od 11:45 do 12:45 časova

  • Anđelika Agušević od 10 do 11 časova
  • TOC TIM od 18 do 19 časova

  • Snežana Zekavica od 12 do 13 časova
  • Fadila Đug od 14 do 15 časova

  • TOC tim od 18 do 19 časova

  • Mladen Tošić od 12 do 13 časova
  • Merlina Miljković od 17 do 18 časova
  • dr Sanela Radisavljević 19 do 20 časova