Anđelika Agušević
Anđelika Aguševićpedagoški asistent

Anđelika Agušević rođena je 17.08.1991. godine u Zaječaru.

Srednju tehničku školu završila je u Zaječaru.

Diplomirala je 2013.godine na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu, a nakon toga specijalističke studije.

Od 2014. godine pohađa module za pedagoškog asistenta i zasnovala je radni odnos na mestu pedagoškog asistenta u Osnovnoj školi „Đura Jakšić“ u Zaječaru.